Hầm hố thì quất con MP3 hay Harley , Ducati cho nó ngầu , riêng One thấy con này không đẹp lắm, có khi nhiều người đi ... tự nhiên nó cũng đẹp . Như lúc trước One thích Nouvo II hơn so với AB , giờ thích ngược lại, tuy vẫn khoái phong cách ngầu của Nouvo LX , thiệt là rắc rối hihihi