Thể theo yêu cầu của một số chị em muốn thành lập hội cho gần gũi, SW mở top này để tiện trao đổi một số việc chung và riêng

Tiêu chí của hội: Không vào thì thôi - Vào rồi phải chơi (hết mình haha)

Theo đề nghị của một số chị em thì trước mắt hội sẽ có:

Hội trưởng: SunWild (bầu lại mỗi nhiệm kỳ hihi)
Hội phó: Candy
Thư ký: Dấu Yêu


Như đã thống nhất, hội trưởng hô gì thì hội viên phải ủng hộ hết mình.

Việc đầu tiên hội trưởng yêu cầu: các hội viên vào điểm danh từng người một, không chen lấn xô đẩy, thấp trên cao dưới, kính trên nhường dưới...