Hiện tại site "maker. vnget. net" yêu cầu user and pass hiển thị diễn đàn nên khi các bạn đưa links hình của site làm chữ ký sẽ hiện pop-up yêu cầu user & pass mỗi khi các thành viên khác mở topic có bài viết kèm chữ ký của các bạn. Diễn đàn đã censored "maker. vnget. net" để tránh gây khó chịu cho các thành viên tham gia sinh hoạt, khi không còn tình trạng pop-up các bạn có thể report tại đây.

Chúc các bạn một tuần mới vui vẻ, thành công !