Bài này cách đây 1 năm có ng tặng mình, nghe mà nhớ đến thời say mê truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Aloha hát giống ca sĩ thiệt ^^