PDA

View Full Version : Hamterdáng xưa
20-12-2009, 02:54 AM
http://i239.photobucket.com/albums/ff298/lovemoss/hamter002.jpg

thú cưng của tui nuôi đó các bác thấy seo :cool:

TeacherABC
23-12-2009, 07:06 AM
Dễ thương quá!

hương rừng
31-12-2009, 12:02 PM
... nhớ con hamter của mình ghê ...

dễ sương quá ta :)