1. Yêu em trọn đời - nhạc Hoa
2. Yêu em dĩ vãng - Quốc Dũng
3. Yêu em dài lâu - Đức Huy