Track list:
1. Lời nói đầu - Mưa xuân (Huy Thục - Nguyễn Bính)
2. Tình đất (Tuấn Phương)
3. Chiều sông Thương (An Thuyên)
4. Cơn mưa sang đò (Đặng Hữu Phúc)
5. Xa Khơi (Nguyễn Tài Tuệ)
6. Em yêu anh như yêu câu Ví Dặm (Vũ Ngọc Quang)
7. Mái chèo thiên thu (Phó Đức Phương)
8. Ngẫu hứng sông Hồng (Trần Tiến)
9. Tháng ba Tây Nguyên (Trần Chung - Thân Như Thơ)


Code:
http://www.mediafire.com/?dxihlfbtdzm