Trích dẫn Trích dẫn của 1100i Xem bài viết
Em hồi trước cũng hay ra Tăng Bạt Hổ, về sau thì chuyển sang....thi đấu ở nhà quàn (chợ Giời).

đánh vui mấy anh em thôi nhưng cũng vui đáo để.
Bên Tăng có chị Mai trọc oánh phủ mà hay lắm em nhìn mà hoa mắt. Thế bác tên gì nhể để hôm nào anh em mình làm vài séc