Hài kịch: Chuyện tình chàng mắt hí

Hoài Linh , Việt HươngPhần 1:

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4IiSXFHT05g&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&featur e=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4IiSXFHT05g&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&featur e=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>
[/YOUTUBE]

Phần 2:

[YOUTUBE]<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/t2yrHgglzBg&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&featur e=player_embedded&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/t2yrHgglzBg&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&featur e=player_embedded&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object>[/YOUTUBE]

(ST)