Các anh chị và các bạn,

Với mong muốn xây dựng một ngôi nhà chung khang trang, vui vẻ, BQT diễn đàn rất cần tới sự chung tay đóng góp của các anh chị, các bạn. Nếu các anh chị, các bạn thấy mình có khả năng quản lý các chuyên mục trong diễn đàn hãy làm đơn đăng ký theo mẫu dưới đây ( Đừng quên lời tuyên thệ nhé ! ). BQT sẽ đọc và theo dõi quá trình hoạt động của người đăng ký để add Mod.

Cảm ơn các anh chị, các bạn.


Đơn Đăng Ký MOD


Nickname:
Giới tính:
Tuổi:
Khả năng:
Box muốn tham gia quản lý:

Tuyên thệ: "Tôi sẽ cố gắng bằng khả năng, trách nhiệm và tấm lòng, xây dựng diễn đàn ngày càng phát triển."