PDA

View Full Version : Rắn khổng lồ [Online] - TM tiếng ViệtĐôi Mắt Mùa Đông
09-07-2009, 02:36 PM
Razortooth - Rắn khổng lồ

Phim Mỹ - TM tiếng Việt

http://m.blog.hu/mo/mozgokep/image/razortooth.jpg

http://i64.photobucket.com/albums/h167/quisatan/XPO.jpg

Phần 1 (http://www.youtube.com/watch?v=WcsWR94ExG4&feature=related)

Phần 2 (http://www.youtube.com/watch?v=SZi6OFAVgC4&feature=related)

Phần 3 (http://www.youtube.com/watch?v=1yvh1_k2DEA&feature=related)

Phần 4 (http://www.youtube.com/watch?v=dbRUzoff_ak&feature=related)

Phần 5 (http://www.youtube.com/watch?v=8xyQ2NW0FvE&feature=related)

Phần 6 (http://www.youtube.com/watch?v=dpMtVk0h_j0&feature=related)

Phần 7 (http://www.youtube.com/watch?v=cE0FckXCvjg&feature=related)

Phần 8 (http://www.youtube.com/watch?v=2UPQVuVrP5M&feature=related)

Phần 9 (http://www.youtube.com/watch?v=K65KaT5cxSc&feature=related)

Phần 10 (cuối) (http://www.youtube.com/watch?v=347aP3D20BY&feature=related)

(st)