PDA

View Full Version : Kiếm hiệp  1. Thần điêu đại hiệp - Kim Dung
  2. Võ Lâm Ngũ Bá - Kim Dung
  3. Một bài viết ngắn về Kim Dung - Minh chủ võ lâm của truyện kiếm hiệp