PDA

View Full Version : X 1. Xin một ngày mai có nhau - Đức Huy
 2. Xin đừng trách đa đa – Võ Đông Điền
 3. Mục lục vần X
 4. Xin làm người tình cô đơn – Châu Kỳ & Hồ Đình Phương
 5. Xin làm người hát rong - Trần Long Ẩn
 6. Xin gọi nhau là cố nhân – Hàn Sinh
 7. Xin mặt trời ngủ yên - Trịnh Công Sơn
 8. Xuân họp mặt – Văn Phụng
 9. Xuân hồng – Vũ Thành An
 10. Xuân hiền - Phạm Duy
 11. Xuân hành - Phạm Duy
 12. Xuân ca - Phạm Duy
 13. Xuân - Trần Hoàn & Nguyễn Lãnh
 14. Xuân này con không về - Trịnh Lâm Ngân
 15. Xin trả nợ người - Trịnh Công Sơn
 16. Xóm đêm - Phạm Đình Chương