PDA

View Full Version : D 1. Đường xa ướt mưa - Đức Huy
 2. Dấu tình sầu – Ngô Thuỵ Miên
 3. Đợi chờ - Xuân Hồng
 4. Dù tình yêu đã mất – Hoàng Nhạc Đô
 5. Đừng như sương khói – Vũ Ngọc Giao
 6. Mục lục vần D-Đ
 7. Dư âm - Nguyễn Văn Tý
 8. Đánh mất – Hoàng Hiệp & Thanh Nguyên
 9. Đánh thức tầm xuân – Dương Thụ
 10. Đâu phải bởi mùa thu – Phú Quang & Giáng Vân
 11. Đêm thành phố đầy sao - Trần Long Ẩn
 12. Điệp khúc mùa xuân - Quốc Dũng
 13. Dòng sông lơ đãng - Việt Anh