Activity Stream

Filter
Sort By Time Show
Recent Recent Popular Popular Anytime Anytime Last 24 Hours Last 24 Hours Last 7 Days Last 7 Days Last 30 Days Last 30 Days All All Photos Photos Diễn đàn Diễn đàn
  • thuphong's Avatar
    16-05-2019, 09:38 PM
    thuphong trả lời chủ đề Tôi tập chụp ảnh trong chuyên mục Thư viện sáng tác
    Ok bạn, ảnh chụp bằng điện thoại và chỉ có tính chất lưu lại làm kỷ niệm thôi. Có máy ảnh mà tha nó đi cũng thấy hơi nặng và ngại rồi.
    218 trả lời | 24479 xem
Không còn kết quả nào